מספר טלפון


5495510 - 03 גורמן אסתר
5495511 - 03 דובין דורית ומנחם
5495512 - 03 אמתי יאיר
5495513 - 03 סידרנסקי שלמה
5495514 - 03 אלכסנדר דב ואילה
5495515 - 03 אשכנזי ניסים
5495516 - 03 כפיר גד
5495517 - 03 בנבנישתי כרמית ואמיר שפילקה
5495518 - 03 שלום משה ודורה
5495519 - 03 עוקשי נתנאל שרית