מספר טלפון


5495650 - 03 ירוסקי ז'קלין
5495651 - 03 ברנע שלמה ועדנה
5495652 - 03 קרניאל נחמה ושלמה
5495654 - 03 בן מנחם אריה וחוה
5495655 - 03 שריר עירית ומיכה
5495656 - 03 ברנסבורג משה ורינה
5495657 - 03 גיטלמן לורה
5495658 - 03 רצון יפת