מספר טלפון


5495670 - 03 כהן יצחק ומזל
5495671 - 03 יחזקאל חיים
5495672 - 03 חולודנקו מיכאל
5495673 - 03 פרידמן דוד ורבקה
5495674 - 03 יוסף מנצור
5495675 - 03 הירש רות
5495676 - 03 אלקולומברי מלכה
5495677 - 03 שלום גלעדי
5495678 - 03 שלמון אליאב
5495679 - 03 קירשנבאום מוטי