מספר טלפון


5495701 - 03 גרנית ישראל
5495702 - 03 רסין רות
5495703 - 03 כהן בנימין מורה
5495704 - 03 פורר עמי וטובה
5495705 - 03 חסן משה ופורטונה
5495707 - 03 קדם רינה ובנימין
5495708 - 03 כרמי שלמה ונעמי