מספר טלפון


5495710 - 03 אלניר אהרון ומלכה
5495711 - 03 שלמה ברגש
5495712 - 03 דמארי צדוק
5495713 - 03 עוקשי שלום
5495714 - 03 גבריאלי מרגלית
5495715 - 03 לביא מאיר
5495716 - 03 כהן ישר אליהו ורחל
5495717 - 03 גולדשטיין אריה ולבנה
5495718 - 03 צרפתי נעמי ומאיר
5495719 - 03 ניר רוני מהנדס מזוג אויר