מספר טלפון


5495730 - 03 גלבוע ברוך
5495731 - 03 כספי בנימין ושושנה
5495732 - 03 ארדיטי מואיז ופני
5495733 - 03 קוצ'ר פדור ואלה
5495734 - 03 פרבר עמי
5495735 - 03 חשטא מנחם ומזל
5495736 - 03 דנין בתיה
5495737 - 03 ויטרי מוריס
5495738 - 03 בואוז לישה