מספר טלפון


5495801 - 03 מצר סמי
5495802 - 03 ניסים ז'קלין
5495803 - 03 נאמן שי
5495804 - 03 פרידמן מרוין
5495805 - 03 מלאכי משה שו"ב ומוהל ומרגלית
5495806 - 03 יוסף סוזי
5495807 - 03 קומט סטלה וצבי
5495808 - 03 גור פרץ ודינה