מספר טלפון


5495810 - 03 ברוך יעקב
5495811 - 03 רודניק חוה
5495812 - 03 כהן ציון
5495813 - 03 גרגיר ד"ר יעקב
5495814 - 03 קפלן רוני אנסטלטור ואילנה
5495816 - 03 סקוטלסקי אהוד ורינה
5495817 - 03 אבגס (משה (איוגש
5495818 - 03 יצחקי אתי וחזי
5495819 - 03 שמואל ויקטור ולטיפה