מספר טלפון


5495820 - 03 מנה עוזי
5495823 - 03 בלי נסים
5495824 - 03 זהבי יום טוב
5495825 - 03 רק דוד
5495826 - 03 דוד ואיריס אברהם
5495827 - 03 אפרים ורבקה כזרי
5495828 - 03 חשטא זכריה ומזל
5495829 - 03 בן צבי זהבה