מספר טלפון


5495870 - 03 כרמי ברטה וצבי
5495871 - 03 גלעדי יהודה ושרה
5495872 - 03 אייל צבי ויפה
5495873 - 03 בנימיני שמשון ואידה
5495874 - 03 לימון יובל וענת
5495875 - 03 פישמן מאטס
5495876 - 03 קראוס אפרים
5495878 - 03 ברלב ישראל
5495879 - 03 כרמי מרים ויוסף