מספר טלפון


5495940 - 03 חזן ראובן
5495941 - 03 ויצמן פלה
5495942 - 03 לוי לישע
5495944 - 03 הירקניה של ציפי שעובי ציפורה
5495946 - 03 שורצמן אלברט וליאוני
5495948 - 03 שימחה רחל
5495949 - 03 בל חיה