מספר טלפון


5496140 - 03 לביא דינור עמית וניצה בן שאול
5496141 - 03 ושלר ד"ר אדולפו רופא שיניים לילדים ושירלי מרפאה
5496143 - 03 איסלר יוסי
5496145 - 03 רחמים יהודית
5496146 - 03 כרמון איל
5496147 - 03 שם טוב גדעון
5496148 - 03 רומאור בע"מ