מספר טלפון


5496201 - 03 בן חנוך אלון
5496202 - 03 כביה יפית
5496203 - 03 דותן (אורי ואביבה (דוכן
5496204 - 03 אורן פק מכונות וחומרי אריזה בע"מ
5496205 - 03 מגדל שלי
5496206 - 03 שמואל הרצל ושלי
5496207 - 03 אלטמן ליאון ואלן
5496208 - 03 אדלר נגה ומרק