מספר טלפון


5496420 - 03 יעקובוביץ דוד
5496421 - 03 גוטליבובסקי מנחם
5496422 - 03 מרגלית אמה ואבישי
5496424 - 03 בן יוסף עובדיה