מספר טלפון


5496440 - 03 פרידמן רינת ויהושע
5496441 - 03 פרידמן רינת ויהושע
5496445 - 03 קליין משה נכסים בע"מ
5496449 - 03 קימל יאיר וניצה