מספר טלפון


5496560 - 03 לאופר קרין
5496561 - 03 ז'יטלני דבורה
5496562 - 03 יצחק רחמים
5496563 - 03 רייך צבי
5496564 - 03 יצחקי אביבה
5496565 - 03 גרינברג עמוס וטובה
5496566 - 03 דב מקסים ואסתר
5496568 - 03 אודי גלברד
5496569 - 03 שוסטר רפאל