מספר טלפון


5496760 - 03 סולי סולטנה
5496761 - 03 אלי גד
5496762 - 03 מנסדורף רמה
5496764 - 03 מוניקה וחיים אברבו'
5496765 - 03 שבת רחל ודורון
5496766 - 03 נ ט חנויות בית המשקאות של נפתלי בע"מ
5496767 - 03 פייגין רון
5496768 - 03 רז אלי
5496769 - 03 סעדה ג'ק ומישל