מספר טלפון


5496810 - 03 פרי נאוה
5496813 - 03 קורט ראובן
5496814 - 03 מלחי (יוסף וגלילה (קלרה
5496815 - 03 בן יששכר אמנון
5496816 - 03 רוסו נאוה ויצחק
5496818 - 03 עודד 'פקס' אידלמן
5496819 - 03 קולודיזנר אלכסנדר