מספר טלפון


5498141 - 03 אלמוג סיגלית
5498142 - 03 דינה ואברהם יגר
5498143 - 03 צימרמן אילנה
5498144 - 03 כרמל שירותי תיירות
5498145 - 03 און שירותים" און רחל ושמואל
5498147 - 03 מצליח עזרא
5498148 - 03 ארנפרוינד זיגמונט ואווה