מספר טלפון


5498260 - 03 זיכלינסקי אידא ופליקס
5498262 - 03 שושני סוזי
5498265 - 03 שמואל ברטלר
5498266 - 03 מעודה סמדר
5498267 - 03 גלוסקא נאוה
5498268 - 03 לוי רבקה ויחיאל
5498269 - 03 שמיר לימור וירון