מספר טלפון


5498451 - 03 כדר ניצה ואברהם
5498452 - 03 גרינשפן שושנה
5498453 - 03 מינץ נפתלי
5498456 - 03 הדקאר השכרת רכב
5498457 - 03 לוי אולי
5498457 - 03 לוי ראובן
5498459 - 03 גדות דניאל