מספר טלפון


5498770 - 03 כהן עודד
5498771 - 03 יפעת שמואלי) חברה לבנין בע"מ)
5498774 - 03 אהרוני גיא ויפעת
5498776 - 03 איי אם די אי בע"מ
5498779 - 03 שוואלב לב