מספר טלפון


5498820 - 03 רוזנפלד ננה
5498822 - 03 מלין נתן
5498823 - 03 סלוצקי רחל
5498824 - 03 לוי ארנה
5498827 - 03 צאלח שמחה
5498828 - 03 ואיל סנדלר אביה