מספר טלפון


5499580 - 03 אורים בית ספר
5499581 - 03 פיש רון
5499582 - 03 סגל תמיר
5499583 - 03 בדוסה אברהם ואסתר
5499584 - 03 בן צבי שי
5499585 - 03 סספורטה ליליאן ומשה
5499586 - 03 מוקד מלח לשעת חרום
5499588 - 03 כהן שאול
5499589 - 03 גזית איל ואורית