מספר טלפון


5499820 - 03 טל גיורא וורד
5499824 - 03 מחלב מירב
5499827 - 03 שטרן משה
5499828 - 03 כהן אליהו
5499829 - 03 שטיינר ברוך ומלוינה