מספר טלפון


5505050 - 03 גרוס יוסף
5505051 - 03 הלטר ארנסט
5505052 - 03 מרדכי ורוזה דיאמנט
5505053 - 03 חביב עזרא
5505054 - 03 צדקה נימר וגימיאלי
5505055 - 03 זץ זיוה
5505056 - 03 קוברסקי יוסף
5505057 - 03 מנדה יהודה
5505058 - 03 מ רון פוד אינטרנשיונל בע"מ
5505059 - 03 אסתרון אהרון ואתי