מספר טלפון


5505170 - 03 יבור אנדרה וויולה עיתונאית
5505171 - 03 ביתן נסים
5505172 - 03 שרה קליין
5505173 - 03 רוטשטיין רחל
5505174 - 03 מונוביץ מנחם ודליה
5505175 - 03 לוי שרה ודני
5505176 - 03 כהנא ענת ויואב עידן" ייצור תריסים וחלונות"
5505177 - 03 זייד אלה
5505178 - 03 גבריאל סעדיה
5505179 - 03 שטרית שלמה ואסתר