מספר טלפון


5505220 - 03 ליבוביץ ד"ר וילי רופא עור
5505221 - 03 ירקוני אריק
5505222 - 03 שושנה ומרדכי יעקובי
5505223 - 03 אנגלמן יבגניה
5505224 - 03 שהרבני צלח וברכה
5505225 - 03 לנגרמן חוה
5505226 - 03 דואק שמואל וקרני
5505227 - 03 מרמר שושנה
5505228 - 03 ג'וזט וניקולא אלבז
5505229 - 03 לוי שמואל חלקי חילוף