מספר טלפון


5505270 - 03 שנור יעקב ובתיה
5505271 - 03 מזרחי שושי
5505272 - 03 פלסט שיווק מוצרי פלסטיק בע"מ אורליין
5505273 - 03 וולף טובה
5505274 - 03 תסמה תמר וגלעד
5505275 - 03 ברזלי מוטי
5505277 - 03 נחום מלי ויוסי
5505278 - 03 וג'סי אבוש משה
5505279 - 03 מזרחי עזרא