מספר טלפון


5505280 - 03 מזרחי כרמלה ויצחק
5505281 - 03 בכר מאירה ויצחק
5505282 - 03 אורט טכני
5505282 - 03 אורט חולון תיכון טכני
5505282 - 03 אורט תיכון טכני
5505284 - 03 משה גורביץ
5505285 - 03 ימין שמחה
5505286 - 03 לאה אשכנזי
5505288 - 03 בנימין אילנה
5505289 - 03 לאמי מנשה ואסתר