מספר טלפון


5505501 - 03 שוכמן מנחם (מנדל) וריטה
5505502 - 03 בן בשט יהודית ואבנר
5505503 - 03 ויגדרוב מיכאל
5505504 - 03 הרצל ירושלמי
5505505 - 03 אקשוטי בנימין ושושנה
5505506 - 03 בן דבר אמנון ונטלה
5505507 - 03 צ'צ'יק נעימה
5505508 - 03 כהן שור אוריאל ברזילן וויקי