מספר טלפון


5505671 - 03 והב רפאל
5505672 - 03 והב שלמה ונורית
5505674 - 03 לנדאו שאול חשמלאי מוסמך ונילי
5505675 - 03 קוצרו שושנה
5505676 - 03 קלושינר משה ורינה
5505677 - 03 בן דוד מיכאל
5505678 - 03 פליגמן מיכאל
5505679 - 03 בר כוכבא בע"מ מוצרי מתכת וחשמל