מספר טלפון


5505790 - 03 בע"מ תמ"ש
5505791 - 03 שליט סילביה ואלי
5505792 - 03 יסופוב נאריה
5505793 - 03 מיר עליזה ודוד
5505794 - 03 כהן יוסף וחנה
5505795 - 03 קנטורוביץ ז'אנה
5505796 - 03 יוסבשווילי גלה
5505797 - 03 יונה ואסתר רוטברגר
5505799 - 03 שילוח יוסי