מספר טלפון


5505871 - 03 וינדלינג שלמה ודבורה
5505872 - 03 שמואל בן דוד
5505875 - 03 קאושנסקי משה
5505876 - 03 יוסבשווילי גבריאל
5505877 - 03 גפני עמית ודיאנה
5505878 - 03 בן שושן שלמה
5505879 - 03 דוידוב סופיה