מספר טלפון


5505920 - 03 יצחקי עמליה אחות
5505921 - 03 פאר ג י א בע"מ
5505922 - 03 קולבסקי נחום
5505924 - 03 ולדמן רבקה ושמואל
5505926 - 03 אלבז אפרים
5505927 - 03 ארטור טיטלבאום
5505928 - 03 פס אריה ואלזה
5505929 - 03 ויטיאגלובסקי ברטה