מספר טלפון


5521010 - 03 עילית סופר ברקס בלומנפלד שלום
5521010 - 03 עילית מוסך אוליאל עמרם
5521011 - 03 מאמו דוד ורוני
5521012 - 03 נורמן שולמית
5521013 - 03 רוקח רבקה וניסים
5521014 - 03 נג'ר אילנה ויואל
5521015 - 03 ניסנוב סביל
5521016 - 03 רזייב סבטלנה
5521018 - 03 כהן שולה
5521019 - 03 כהן רנה