מספר טלפון


5521031 - 03 חולי יוסף ואתי
5521032 - 03 גוליזדה גלאל דוד
5521033 - 03 אפללו מרסל
5521034 - 03 נריה אבייב
5521035 - 03 זיתוני אסתר ומשה
5521036 - 03 שמואל ליזה
5521038 - 03 צ'ודקרשוילי למרה
5521039 - 03 סיטון גבריאל וסיגלית