מספר טלפון


5521070 - 03 יוסף דנציגר
5521071 - 03 אהרון דליה
5521072 - 03 ינאי אהרון ופרידה
5521073 - 03 הרשקוביץ שאול וחוה
5521074 - 03 טבקין ולדימיר
5521075 - 03 חסדאי ישראל ושולמית
5521076 - 03 קוזמין גנדי ואולגה
5521077 - 03 גורדון רועי
5521078 - 03 ברקוביץ בן ציון
5521079 - 03 גמר משה