מספר טלפון


5521101 - 03 לוי אסתר
5521102 - 03 וינוקורוב לריסה
5521103 - 03 גינדליס גרגורי
5521104 - 03 פולק טומי ותמי
5521105 - 03 יצחק יהושע
5521106 - 03 בלולו דוד
5521107 - 03 נחום רחל