מספר טלפון


5521120 - 03 פאן אמריקן שירות מוניות
5521121 - 03 ועקנין שמעון
5521122 - 03 עמרמי עדנה ושלמה
5521123 - 03 קסלמן דוד
5521124 - 03 מזרחי עזרא ורחל
5521125 - 03 יעקב פישר
5521126 - 03 מרציאנו רחמים
5521127 - 03 פישבין יצחק חיים
5521128 - 03 צרפתי מרגלית
5521129 - 03 לולוש מרסל ונינט