מספר טלפון


5521130 - 03 מן לאה
5521131 - 03 טרושין יאנה
5521132 - 03 מגד יהודה וחנה
5521134 - 03 סמיונוב ראיסה ומיכאל
5521135 - 03 פוזאילוב עדינה
5521136 - 03 רומנו אסתר וטוביה
5521137 - 03 קריינדלר סולומון
5521139 - 03 רוזנצויג טושה ומקס