מספר טלפון


5521240 - 03 לנקרי הנרי וברוריה
5521241 - 03 טרובצקי ריבה
5521242 - 03 צמח שושנה ועזרא
5521243 - 03 נקואי כרמלה ורחמים
5521244 - 03 הימל מרים
5521245 - 03 מרלן אוסר
5521246 - 03 כהן יולנדה
5521247 - 03 ניאגו מוריס ורחל
5521248 - 03 פחימה יעקב ויקוט
5521249 - 03 בוהדנה מזל