מספר טלפון


5521301 - 03 אליאשוילי דוד וסימה
5521302 - 03 דואניס אספרנס
5521303 - 03 מצרי לאה ואלי
5521304 - 03 חיבה עדינה ומרדכי
5521305 - 03 לופשטיין שרה
5521306 - 03 אשכנזי רבקה וחיה
5521307 - 03 מלכה עליזה
5521308 - 03 סבג הלרי