מספר טלפון


5521310 - 03 אדמס אריזות ממרוד דוד
5521311 - 03 מנצור אבנר ופנינה
5521312 - 03 כנר ראומה
5521313 - 03 מועדון קהילתי
5521315 - 03 שפירא מרדכי ושושנה
5521316 - 03 שיידמן שרה
5521317 - 03 פלדברג נחמן
5521318 - 03 שיבר משה