מספר טלפון


5521360 - 03 עדירם קידרון
5521361 - 03 אבוגוב זאב וז'נט
5521362 - 03 זבוקליצקי ברוניסלבה
5521363 - 03 הלפרן יצחק
5521364 - 03 סוריאנו עליזה ומשה
5521365 - 03 שטנר סורינה
5521366 - 03 כהן יוסף ויהודית
5521367 - 03 חדאד ציון ולינדה
5521368 - 03 פרלמן יוסף
5521369 - 03 דקלו טל