מספר טלפון


5521560 - 03 גאליס אורלי ואילן
5521561 - 03 זילברמן אברהם ואינס עבודות אלומיניום
5521562 - 03 לוי ילנה
5521563 - 03 קרופניק חיים ובלה
5521564 - 03 אליהו אפרים
5521565 - 03 קופרשמיט טל
5521566 - 03 טל חיים
5521567 - 03 טרבס צפורה
5521568 - 03 נמני שאול
5521569 - 03 מנדלביץ יעקב ורבקה