מספר טלפון


5521690 - 03 פוקר מטילדה
5521691 - 03 לוי אלי
5521692 - 03 קופפרברג צביקה ודורית
5521693 - 03 ברכה רמי
5521694 - 03 אושפיץ פרנק וכוכבא
5521695 - 03 אולשטיין זהבה
5521696 - 03 פרי אל משה וליאורה
5521697 - 03 כהן שלמה
5521698 - 03 פרנקו שרה ואברהם
5521699 - 03 אבגוסט רוני