מספר טלפון


5521780 - 03 צוק דבורה
5521781 - 03 אלזם ניסים
5521782 - 03 נחום מרדכי וסילביה
5521783 - 03 גולקוב נטלי
5521784 - 03 בן יהודה נטלה
5521785 - 03 וייס משה ונעמי
5521786 - 03 יקטויוב שרה
5521787 - 03 גולן רפאל
5521788 - 03 חזיזה יצחק
5521789 - 03 ורדה ואבי צימרמן