מספר טלפון


5521850 - 03 קסטרו מיכאל
5521851 - 03 זליקוב חלום ביתי פרפומריה זליקוב קזימי
5521852 - 03 קחטן ויטה
5521854 - 03 פרחי סימה" מרכז הבלון
5521855 - 03 קלימי רפאל
5521856 - 03 ביתן סרג' ורוזה
5521859 - 03 סלמן אברהם