מספר טלפון


5521930 - 03 בוריסנקו ראיסה
5521931 - 03 גולדבלום טלי ואביב
5521932 - 03 אשר יצחק
5521933 - 03 אסא שרה ונסים
5521934 - 03 סנדר מיכאל ואולה
5521936 - 03 קלדרון רותי ולוני טכנאי מכונות כביסה
5521937 - 03 כהן מלכה ועמוס
5521938 - 03 סיני מרדכי
5521939 - 03 קווטלר מנחם